අපව අමතන්න

ෂැන්ඩොං ගිනී බයෝටෙක් සමාගම, Ltd.

අප අමතන්න

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න

ලිපිනය

අංක 3 ගොඩනැගිල්ල 22 වන මහල ග්‍රීන්ලන්ඩ් හුවාන්ලෙසොං හුවායින් දිස්ත්‍රික්කය. ජිනාන් චීනය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

0086-13287766039; 0086-19106418909

ෆැක්ස්

0086-531-89202518